De typisch Hollandse baksteenarchitectuur geeft een wisselend beeld tussen het kappenlandschappen woningen met een platte kap. Horizontale belijningen in het gevelbeeld en accenten in vakkundig metselwerk typeren de stijl. Witte kozijnen en ruime gootoverstekken contrasteren fraai met het bruin-rode, oranje-rode baksteen. De schoorsteen, en terugliggende entreegevel zorgen voor plasticiteit in de gevel.

Als alternatief is er ook een variant denkbaar met een schuine kap welke als zolder gebruikt kan worden. Het dakkapel komt overeen qua stijl als vaker voorkomt in Sint Geertruid met de doorbreking van de gootlijn. De ruimte onder de kap kan gebruikt worden als zolder en is verdiepingshoog.