Voor de prijsvraag ‘National concert hall Tautos Namai’ wordt een nieuw ontwerp gevraagd voor het leegstaande concertgebouw in Vilnius. Het bestaande concertgebouw is met het idee gecreëerd dat de welvaart en hiërarchie van Vilnius voelbaar moet zijn. Dit idee wordt ondersteund door de solitaire plaatsing van het gebouw op de berg. Waarbij de stad ondergeschikt is aan de zichtlijnen van het gebouw. Vanaf de stad kijkt de aanschouwer omhoog waardoor het gevoel van macht nog meer wordt versterkt. Ook speelt de typologie het concertgebouw het palazzo een rol door de punt-symmetrische verdelingen die status geeft aan het gebouw. Het idee paste goed bij de geschiedenis van Vilnius, echter is Vilnius veranderd in een meer gelijkwaardige samenleving.

In het nieuwe ontwerp worden de hiërarchische bestaande eigenschappen van het gebouw hergebruikt. Deze krijgen door ondermijning een nieuwe betekenis; bestaande karakteristieken worden omgedraaid naar een nieuwe waarheid die past bij het hedendaagse verhaal van de samenleving. Zo zijn in de benadering van het gebouw grote veranderingen gemaakt. De berg wordt aangepast door deze op precieze plekken uit te graven. Hiermee wordt een nieuw pad gecreëerd naar het gebouw en veranderd het binnenkomen. De bezoeker komt daarmee tevens binnen op het laagste niveau van het gebouw, in de kelder. Vanuit hier ontstaan nieuwe wegen door het gebouw naar de concertzalen.
Met de ondermijning wordt het standbeeld van zijn sokkel gehaald.