In buitenplaats Sprielderbosch, bij Putten aan de Veluwe, zijn 3 modellen gerealiceerd; Berkenhorst, Eikenhorst en Beukenhorst (van de laatste 2 zijn de bijgevoegde foto’s).

Tijdens een stage in 2008, bij architectenbureau Willem Kort te Zierikzee, kwam de vraag om een vakantiepark te ontwerpen.  Het ware modellen die histories gezien uit deze omgeving kwamen “de plaggenhut” en daarin zijn de vakantiehuisjes verwerkt. In het bestemmingsplan stond opgenomen dat er een maximum bouwhoogte is van 4 meter. Vandaar dat ze uitgevoerd werden met split-level om zo veel mogelijk ruimte te creëren en een uniek interieur geven.

eind 2020 zijn alle woningen gerealiseerd. Ze zijn te huur om er een vakantie in een prachtige omgeving te genieten of te koop als belegging.

Opdrachtgever: Bijzonder Zeeland BV.
Constructeur: Adviesbureau van Ooi